Datum konani
Publikace v tisku V nejbližších měsících v prestižních zahraničních nakladatelstvích vychází
Více informací o akci
Datum konani 20-24.6.2014
Recovering Causality Historical Sources and Systematic Challenges from a Thomistic Perspective A
Více informací o akciSpolečná výzkumná skupina pro studium post-středověké scholastiky (dále jen „Výzkumná skupina“) je sdružením pedagogů Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích  a pracovníků Filosofického ústavu Akademie věd ČR, kteří se od konce 90. let minulého století systematicky věnují bádání v oblasti tzv. post-středověké scholastiky. Označení „post-středověká scholastika“ vymezuje široce koncipovanou scholastickou filozofii a teologii, která má svůj počátek v renesanční scholastice (obyčejně se datuje od konce 15. století) a pokračuje přes raně novověkou univerzitní filozofii a teologii 17. a 18. století, „filosofii barokní“, a tzv. „třetí scholastiku“ 19. a 20. století až po současnost, v níž scholastická filozofie prožívá renesanci především v oblasti analytické a personalistické filozofie (tzv. „analytický tomismus“ a „personalistický tomismus“).


Adresa
Doc. Mgr. Daniel Heider, Ph.D. (vedoucí)
Katedra filosofie a religionistiky
Teologická fakulta Jihočeské univerzity
Kněžská 8
České Budějovice
Česká Republika
370 01
E-mail:  Daniel.Heider@seznam.cz

 

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict