Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciPhDr. Štěpán Martin Filip Th.D. (CTMF UP)
Mgr. David Peroutka Ph.D. (doktorand FF UK)
Prof. PhDr. Stanislav Sousedík (KTF UK)
PhDr. Karel Šprunk (KTF UK)

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict