Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciMgr. Lukáš Novák Ph.D. (TF)

Monografie

Lukáš Novák, Scire Deum esse. Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy,Praha: Kalich 2011

Lukáš Novák, Petr Dvořák, Úvod do logiky aristotelské tradice
1. vydání: České Budějovice: TF JU, 2007;
2. vydání: Praha: Krystal OP, 2011
(Vysokoškolská učebnice aristotelsko-scholastické logiky)


Edice

 

L. Novák, D. D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, Frankfurt: Ontos Verlag, 2012

Odpovědná redakce

D. Heider, D. Svoboda, Univerzálie ve scholastice, in Studia Neoaristotelica 9, Supplementum I (2012), TF JU 2012

Studie

„Divine Ideas, Instants of Nature, and the Spectre of ‘verum esse secundum quid\' : A Criticism of M. Renemann\'s Interpretation of Scotus\"

Studia Neoaristotelica 9, no. 2 (2012): 185-203.

„Ponciova syntéza realismu s nominalismem na pozadí barokně-scotistické teorie obecnin\"
Studia Neoaristotelica 9, Supplementum I (2012): 234-256

„An Aristotelian Argument Against Bare Particulars\" In Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, ed. L. Novák, D. D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda, 113-122. Frankfurt-Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012

„Virtuální obsaženost namísto syntetických apriori jako vysvětlení možnosti metafyziky\" Aithér (Časopis pro studium řecké a latinské filosofické tradice) III.5 (2011): 249-272. (Autor se distancuje od diletantské redakční a typografické úpravy článku, kterou neměl možnost ovlivnit.)

„Sofiina volba pokantovské filosofie aneb chvála nástroje\" In Návrat metafyziky? Diskuse o metafyzice ve filosofii 20. a 21. století, ed. M. Šimsa, P. Sousedík, M. Nitsche et al, 287-310. Praha: Filosofia, 2009.

„The Theory of Relations in Rodrigo de Arriaga SJ\" In Bohemia Jesuitica 1556-2006, ed. Petronila Cemus, vol. 1: 525-534. Praha: Karolinum, 2010. replica watches

„Conceptual Atomism, ‘Aporia Generis\' and a Way Out for Leibniz and the Aristotelians Studia Neoaristotelica 6, no. 1 (2009): 15-49.

„The (Non-)Reception of Scotus\'s Proof of God\'s Existence by the Baroque Scotists\" Quaestio 8 (2008), a cura di Pasquale Porro e Jacob Schmutz : 323-344.

„Analogický pojem po Scotovi? Kritika tomistické teorie analogie,\"In Analogie ve filosofii a teologii, ed. Petr Dvořák, 141-162. Brno: CDK, 2007. „Scoti de conceptu entis doctrina a Mastrio retractata et contra Poncium propugnata\" In „Rem in seipsa cernere.\" Saggi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri (1602-1773) (Subsidia mediaevalia Pataviana 7), ed. M. Forlivesi, 237-259. Padova, Il Poligrafo, 2006.

„Scotova nauka o pojmu jsoucna a spor o její interpretaci v barokním scotismu\" Filosofický časopis 52, no. 4 (2004): 569-580.„Sémantika vlastních jmen a identitní teorie predikacece,best replica watches Studia Neoaristotelica 1, no. 1-2 (2004): 10-32.Problém abstraktních pojmů: Odpověď bosým karmelitánům, Studia Neoaristotelica 4 (2007) / 2 : 185-191

Problém abstraktních pojmů: Odpověď Davidu Peroutkovi, Studia Neoaristotelica 4 (2007) / 1 : 90-94

Sémantika vlastních jmen a identitní teorie predikace: Odpověď L. Koreňovi, Studia Neoaristotelica 2 (2005) / 2 : 241-249

Tomistická teorie predikace: Odpověď prof. Sousedíkovi, Studia Neoaristotelica 2 (2005) / 1 : 122-123

Tomistická teorie predikace: Problém abstraktních pojmů, Studia Neoaristotelica 1 (2004) / 1-2 : 167-184.

Ad: Tolkienov svet katolíckeho archety, Teologické Texty 2003 / 3


(+ M. Severa): Joannes Versor: Quaestiones super De ente et essentia sancti Thomae de Aquino ordinis fratrum praedicatorum
in: Studia Neoaristotelica 5 (2008) / 2 : 209-254

(+ N. Cuhrová): Franciscus de Mayronis: Quodlibeti quaestiones VI. et VII. (De entibus rationis)
in: Studia Neoaristotelica 3 (2006) / 2 : 198-239

(+ R. Mašek, M. Lánský, S. Sousedík): Franciscus de Mayronis: Tractatus De esse essentiae et existentiae
in: Studia Neoaristotelica 2 (2005) / 2 : 277-322


Recenze

Michal Chabada, Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky in: Studia Neoaristotelica 5 (2008) / 1 : 85-88

Marek Otisk, Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi, in: Studia Neoaristotelica 5 (2008) / 1 : 89-96

Marek Otisk, Na cestě ke scholastice, in: Studia Neoaristotelica 2 (2005) / 1 : 141-145

Jan Patočka a Pavel Floss, Mikuláš Kusánský. Život a dílo renesančního filosofa, matematika a politika, Teologické texty 2002 / 2


Překlady

Joseph Gredt, Základy aristotelsko-tomistické filosofie, Praha: Krystal 2009 (části „Rozumová duše\" a „O původu života v materiálním světě\" : 269-329)

Thomas Williams, „Nad metodou historie filosofie\", Studia Neoaristotelica 2 (2005), č. 2, str. 214-218

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict