Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciProf. Dr. Karel Skalický Th.D. (TF)

Monografie

Teologia fondamentale, Pont. Università Lateranense, Roma 1987 (3. vydání). Přetisk tohoto vydání vyšel v roce 1992 péčí: Istituto Superiore di Scienze Religiose a Distanza dell´ Ateneo Romano della Santa Croce. cheapmenswatches.me

Články

„Katolická filosofie a teologie zvláště tomistická v české společnosti XIX. a XX. století“. in Slovo a naděje, Křesťanská akademie, Řím, 1978, s. 45-79.

„Il pensiero céco tra otto e novecento“, in Lateranum 2/1985, s. 300-362; vyšlo též v knize: La storia religiosa dei cechi e degli slovacchi, Milano 1987, s. 139-213.

„Filosof Karel Vrána – muž pro každé podnebí“, in Experiment Evropa, Zvon, Praha 1996, str. 246-263. Vyšlo též in Dialog Evropa XXI, 4/1995, s. 13-18.

„Teologický průkopník Oto Mádr. Pokus o nástin jeho osobnosti a díla“, Teolog Oto Mádr,
Česká křesťanská akademie, Praha 1997, s. 43-77.


„Predestinace jako tajemství spásy v teologii Vladimíra Boublíka“,
Česko-římský teolog Vladimír Boublík, TF JU, České Budějovice 1999, s. 15-27.

 

 

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict