Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciMgr. David Svoboda Ph.D. (FLÚ)

Monografie

Metafyzické
myšlení Tomáše Akvinského. Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části, Praha: Krystal, 2012, 280 s, ISBN 978-80-87183-40-3.

Tomáš Akvinský, O Separovaných substancích, překlad z latiny a úvodní studie David Svoboda, Praha: Krystal OP, 2010, bilingva 228 s.

Ediční činnost rolex replica watches

Univerzálie ve scholastice,
D. Heider, D. Svoboda (editoři), Studia neoaristotelica - SUPPLEMENTUM I, České Budějovice: TF JU, 2012, 288 s., ISSN 1214-8407

Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, L. Novák, D. Novotný, P. Sousedík, D.Svoboda (eds.), Frankfurt-Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012, 283 s., ISBN: 978-3-86838-146-7


Sborník KTF UK sv. VII., P. Kubín, M. Mikulicová, D. Svoboda (eds.), Praha: Karolinum, 2005, 427 s., ISBN 80-246-0757-3

Odborné články

„Absolutně uvažovaná přirozenost.
Petr Fonseca a jeho významní středověcí předchůdci“, in: Studia theologica 50/4 (2012), s. 102-126, ISSN 1212-8570

„Thomas Aquinas on Whole and Part“, in: The Thomist 76/2 (2012), s. 273-304, ISSN 0040-6325
„Koncepce univerzálií Dominika de
Soto OP“, in: Univerzálie ve scholastice, D. Heider, D. Svoboda (editoři), Studia neoaristotelica - SUPPLEMENTUM 1, České Budějovice: TF JU, 2012, s. 172-192, ISSN 1214-8407


„F. Suárez on Transcendental Unity in his Disputationes Metaphysicae“, in: Universality of Reason. Plurality of Philosophies in the Middle Ages (12. Congresso Internationale di Filosofia Medievale: Palermo, 17-22 Settembre 2007), Palermo: OSM, 2012, Vol II.2, p. 861-872, ISBN 978-88-64-85-025-2

„The Importance of Scholastic Theology“, in: Studia Neoaristotelica 2/2011, s.
249-257, ISSN 1214-8407


(spolu s P. Sousedíkem) „The Ontology of Number: Is Number an Accident?“, in: Metaphysics: Aristotelian, Scholastic, Analytic, L. Novák, D. Novotný, P. Sousedík, D. Svoboda (eds.), Frankfurt-Heusenstamm: Ontos Verlag, 2012, s. 123-142, ISBN: 978-3-86838-146-7

„The Ratio of Unity: Positive or Negative? The case of Thomas Aquinas“, in: American Catholic Philosophical Quarterly 86/1 (2012), s. 47-70, ISSN 1051-3558

(spolu s P. Sousedíkem) „Je číslo předmět
nebo vlastnost?“, in: Organon F 18/2011, Supplementary Issue, Individuals and Properties (ed. V. Havlík), s. 50-67, ISSN 1335-0668

cheapmenswatches.me
„Ontologická struktura supposita v díle Tomáše Akvinského“, in: Theologica 1/1 (2011), s. 147-160, ISSN 1804-5588

„Participace v díle Tomáše Akvinského“, in Studia neoaristotelica, 2/2010, s. 161-179, ISSN 1214-8407

„Maxmilian Wietrowski SJ on Future Contingents.“ In: Bohemia Jesuitica 1556-2006. Praha: Karolinum, 2010 (ed. Čemus, P.), s. 565-571, ISBN 978-  80-246-1755-8

„The Logical and Metaphysical Structure of a Common Nature (A Hidden Aspect
of Aquinas’Mereology)“, in: Organon F 2/2010, s. 185-200, ISSN 1335-0668


(spolu s P. Sousedíkem) „Tomášovo pojetí čísla“ in: Organon F 1/2010, s. 53-70, ISSN 1335-0668

„Princip individuace materiálních jsoucen v díle Tomáše Akvinského“ in: Studia theologica 1/2010, s. 21-37, ISSN 1212-8570

„F. Suárez o povaze počtu“ in: Studia theologica 2/2009, s. 11-25, ISSN 1212-8570

PŘEKLAD: Frei, V. - Heider, Daniel - Novák, L. - Sousedík, Prokop - Sousedík, St. - Svoboda, David - Šprunk,K.; Joseph Gredt - Základy aristotelsko-tomistické filosofie, Praha : Krystal OP, 2009. 583 s. ISBN 978-80-87183-09-0

„Ens et unum convertuntur“ in: Filosofický časopis 2/2009, Praha: Filosofický ústav AV ČR, s.. 191-208, ISSN 0015-1831

„Transcendentálie a kategorie v díle Tomáše Akvinského“ in: Studia Neoaristotelica, 2/2008, s. 166-184, ISSN 1214-8407

„Problematika předmětu smyslového poznání“ in: NOVOTNÝ, Vojtěch (ed.). Všechno je milost: Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2008, s. 293–308, ISBN 978-80-246-1505-9; ISSN 1802-9159

„Boží vědění, svoboda a nejlepší možný svět: dominikáni, jezuité a G.W. Leibniz“ in: Studia theologica 1/2008, s. 9-31, ISSN 1212-8570

„F. Suárez on the Addition of the One to Being and the Priority of the One over the Many“, in: Studia Neoaristotelica 2/2007, s. 18-32, ISSN 1214-8407

PŘEKLAD: P. Hoenen, „Descartův Mechanicismus“ in: Studia Neoaristotelica 1/2007, s. 78-89, ISSN 1214-8407

RECENZE: „Theories of Cognition in the Middle Ages“, R. Pasnau, Cambridge UniPress (1997), in: Studia Neoaristotelica 2/2006, s. 183-190, ISSN 1214-8407

RECENZE: „Aquinas“, J. Inglis, Wadsworth Publishing (April 9, 2001), in: Organon F 8/2006, s. 402-406, ISSN 1335-0668

„Pojem poznání a sebepoznání separovaných forem v tomistické tradici“ in: Akta společnosti Tomáše Akvinského III., Praha: SITA 2006, s. 103-120, ISSN 1213-9130

„Pojetí metafyziky podle Tomáše Akvinského“ in: Studia theologica 3/2006, s. 20-38, ISSN 1212-8570

„Pravdivostní hodnota výroků o
(podmíněně) budoucích nahodilých událostech” in: Studia Neoaristotelica I/2006, s. 101-123, ISSN 1214-8407


“D. Banez a L. Molina”, in: Sborník z konference „Čechy a Španělsko“, Slaný 2005, s. 34-36
„Pojem poznání u Tomáše Akvinského“ in: Sborník KTF UK VII., Praha: Karolinum 2005, s. 84-98, ISBN 80-246-0757-3

„Physical Premotion and Human Freedom in the second Scholastic“ in: Verbum - Analecta Neolatina
(edited by the Catholic Péter Pázmány University), Hungary 2004, p. 325-333, ISSN 1585-079X


„Tomistické pojetí součinnosti Božího konkurzu a svobodných aktů druhých příčin“ in: Filosofický časopis 4/2004,
Praha: Filosofický ústav AV ČR, s. 559-568, ISSN 0015-1831


“Fyzická premoce a lidská svoboda” in: Akta společnosti Tomáše Akvinského II., Praha: SITA 2004, s. 3-10, ISSN 1213-9130

 

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict