Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciMgr. Miroslav Hanke Ph.D. (FLÚ)

Monografie

HANKE, Miroslav. Jan Buridan a nominalistická teorie racionality.Studie k možnostem scholastické logiky. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2011.


Články

HANKE, Miroslav. “John Buridan’s Propositional Semantics.” Studia Neoaristotelica (2009), Vol. 6, No. 2, pp. 183–208.

HANKE, Miroslav. “The Simple Paradoxes of Validity and Bradwardinian-Buridanian Semantics.” Studia Neoaristotelica (2010), Vol. 7, No. 2, pp. 116–160.

HANKE, Miroslav. “Paradoxy, pravdivost a korespondence v sémantice Rogera Swynesheda.” Organon F (2011), Vol. 18, No. 1, pp. 40–61.

HANKE, Miroslav. “‘Tvrdé jádro’ logiky a sémantické paradoxy: konfrontace scholastického a moderního přístupu.” Filosofie dnes (2011), Vol. 3, No. 2, pp. 21–39.

HANKE, Miroslav. “‘...ergo Socrates est species. Marginalia to the history of one paralogism.” Czech and Slovak Journal of Humanities (Philosophica 2011) (2011), Vol. 1, No. 1, pp. 29–48.

HANKE, Miroslav. “‘Debeo tibi equum’. Analýza slibů v terministické sémantice čtrnáctého století.” Studia Neoaristotelica (2011), Vol. 8, No. 2, pp. 189–210.

HANKE, Miroslav. “John Mair on Semantic Paradoxes: Alethic and Correspondence Paradoxes I.” Studia Neoaristotelica (2012), Vol. 9, No. 1, pp. 58-84.

HANKE, Miroslav. “John Mair on Semantic Paradoxes: Alethic and Correspondence Paradoxes II.” Studia Neoaristotelica (2012), Vol. 9, No. 2, pp. 154-183.

HANKE, Miroslav. “Ontologické závazky vědeckého diskursu. Projevy sporu mezi nominalismem a realismem v logice čtrnáctého století.” Studia Neoaristotelica (2012), Vol. 9, Supplementum, pp. 137–152.

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict