Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciMgr. Petr Dvořák Ph.D. (FLÚ)

Vzdělání a praxe

 • 1990–1991 a 1992–1994 studium na Arcadia University, Wolfville, N.S., Kanada (B.A. major in philosophy, minor religious studies)   
 • 1994–1998 studium na FF MU Brno (Mgr. v oborech filozofie a anglický jazyk a literatura)
 • 1997–1998 výuka filozofie, Evangelická akademie – VOŠ sociálně  právní, Brno
 • 1998–2005 doktorské studium na UFaR FF UK Praha (PhD. ve  filozofii)
 • od r. 1997 externě výuka na ETF UK Praha (dříve Institut ekumenických studií).
 • od r. 1998 vědecký pracovník v Oddělení dějin starší české a evropské filozofie, FLÚ AV ČR Praha
 • 1999–2000 výuka filozofie, Arcibiskupské gymnázium v Praze
 • 2000–2004 badatel v Centru pro studium patristických, středověkých a renesančních textů, CMTF UP Olomouc
 • 2001–2008 asistent a odborný asistent na UFaR FF UK Praha
 • od r. 2000 asistent a odborný asistent na CMTF UP Olomou
 • od r. 2010 vedoucí Oddělení pro dějiny starčí české a evropské filosofie na Filosofickém Ústavu AV ČR 

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict