Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciDoc. Mgr. Daniel Heider Ph.D. (TF a FLÚ)

Osobní údaje

 • narozen 18.7. 1973 v Hranicích na Moravě
 • ženatý, 3 děti
 • Daniel.Heider(at)seznam.cz

 

Vzdělání a praxe

 • 1992-1995: Bakalář z humanistiky, Univerzita Jana E. Purkyně, Ústí nad Labem
 • 1996-2002: Magistr z anglické filologie a filosofie (Univerzita Palackého, Olomouc)
 • 2002-2007: Doktor filosofie (FF UK, Praha)
 • 2014: Docent filosofie (FF UP, Olomouc)
 • 2002-dosud: pracovník Filosofického Ústavu AV ČR
 • 2002-dosud: odborný asistent Teologické fakulty Jihočeské Univerzity, České Budějovice

   

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict