Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciMgr. Efrém Jindráček Ph.D. (FLÚ)

Osobní údaje

  • Narozen v Praze, na Vinohradech, 15. února 1975.
  • V srpnu 1993 vstoupil v Praze do Řádu bratří kazatelů (dominikánů), kde přijal řeholní jméno „Efrem“.  

 

Vzdělání a praxe

  • Od září r. 1994 do června 1999 studoval v Olomouci teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého Olomouc 1994-1999 (Mgr.) a filosofii (1995-1998) na Filosofické fakultě téže univerzity. Magisterské studium teologie ukončil diplomovou prací na téma „Princip individuality v Tomášově traktátu De ente et essentia“ pod vedením prof. PhDr. Stanislava Sousedíka CSc. (oponent doc. PhDr. Karel Říha).
  • V letech 2000-2003 absolvoval postgraduální studium teologie na dominikánském Generálním studiu sv. Tomáše Akvinského v Olomouci, které ukončil lektorátní prácí „Povaha a význam filosofické terminologie užité v dogmatu“ (LST) pod vedením prof. ThDr. Václava Wolfa (oponent PhDr. ThDr. Štěpán Filip).
  • V květnu 2002 byl v Praze vysvěcen na kněze.
  • Od října 2003 se stal postgraduálním studentem Filosofické fakulty Papežské University sv. Tomáše Akvinského v Římě (Angelicum), kde v říjnu 2005 obhájil licenciátní práci „Principio dell’universalità in Tommaso d’Aquino e Duns Scoto“ (PhLic.) pod vedením prof. PhDr. Horsta Seidla (oponent prof. PhDr. Michael Tavuzzi).
  • V červnu 2006 byl ustanoven lektorem filosofie na Generálním studiu dominikánů v Olomouci a asistentem prof. Tavuzziho na Filosofické fakultě v Římě.
  • V roce 2008 tamtéž ukončil disertační prací „Paolo Barbò da Soncino: Questioni di Metafisica, Introduzione alla vita ed al pensiero di un tomista rinascimentale con edizione critica del IV libro delle sue Acutissimae Quaestiones Metaphysicales“ pod vedením prof. PhDr. Michaela Tavuzzi (oponent prof. PhDr. Alfred Wilder) doktorské studium z filosofie.
  • Od října 2007 začal působit ve Filosofickém ústavu AV ČR jako externí doktorand a v březnu 2008 mu byl přidělen grantový projekt AV ČR „Filosofické myšlení prvních dominikánských lektorů na UK v Praze“ (AV0Z90090514-I065).
  •  

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict