Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciDoc. Mgr. Ing. , Tomáš Machula Dr., Ph.D. Th.D. (TF a FLÚ)

 

Vzdělání a praxe

 • 1994 – VŠCHT Praha, obor Technologie vody
 • 1995 - KTF UK Praha, obor Náboženské nauky
 • 1998 – VŠCHT Praha, postgraduální studium oboru Aplikovaná a krajinná ekologie
 • 2006 – FF UK (Ph.D.), postgraduální studium oboru Filosofie
 • 2008 – TF JU (Th.D.) postgraduální studium oboru Systematická teologie
 • 1997-2000 – práce v oboru technologie životního prostředí
 • 2002-2004 – externí vyučující na KTF UK Praha
 • od r.2000 – Filosofický ústav AV ČR (oddělení pro starší českou a evropskou filosofii)
 • od r.2000 – odborný asistent na Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích
 • 2002-2008 – proděkan pro vědu Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích
 • od r. 2008 – děkan Teologické fakulty JU v Českých Budějovicích
 •  

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict