Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciMgr. Lukáš Novák Ph.D. (TF)

Osobní údaje

  • Narozen 29. 10. 1978 v Praze
  • od r. 2007 ženatý

 

Vzdělání a praxe

  • V letech 1997–2003 studium oboru filosofie na FF UK v Praze se zaměřením především na středověkou a barokní scholastiku (postupová práce Teorie vztahu u Jana Poncia) a současnou analytickou filosofii.
  • Studium ukončeno s vyznamenáním státní závěrečnou zkouškou 16. 9. 2003, s obhajobou diplomové práce Spor o pojem jsoucna v barokním scotismu (vedoucí práce prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.).
  • V letech 2003–2008 doktorské studium na FF UK (obor filosofie, školitel prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc.); studium zakončeno úspěšnou obhajobou disertační práce „Scire Deum esse“ – Scotův důkaz Boží existence jako vrcholný výkon metafyziky jakožto aristotelské vědy dne 24. 6. 2008.
  • Od září 2003 externí, od září 2005 interní člen Katedry filosofie a reli­gionistiky TF JU (vedení přednášek a seminářů v následujících oborech:  logika, metafyzika, noetika, středověká a analytická filosofie).
  • Od října 2008 interní člen Ústavu filosofie a religionistiky FF UK (vedení přednášek a seminářů v oblasti středověké a analytické filosofie)

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict