Datum konani
  Webové stránky Skupiny byly přesunuty na následující webovou stránku: http://www.tf.jcu.cz/o-fak........
Více informací o akciProf. Dr. Karel Skalický Th.D. (TF)

Osobní údaje

 • Narozen 20. 5. 1934 v Hluboké nad Vltavou

 

Vzdělání a praxe

 • studoval v letech 1953-1956 vysokou školu zemědělskou, fakultu mechanizace zemědělství,

 • v roce 1956 odešel ilegálně do Říma, kde studoval na Lateránské univerzitě

 • dosáhl licenciátu z filosofie (23.6.1965) a doktorátu z teologie 1.2. 1966

 • v roce 1968 začal vyučovat na Lateránské univerzitě v Římě

 • zde se stal řádným profesorem fundamentální teologie a religionistiky 25. 11. 1982

 • v roce 1985 byl povolán vyučovat na lékařské fakultě A. Gemelli katolické univerzity Sacro Cuore

 • v roce 1994 se vrátil do vlasti a začal vyučovat na teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • v roce 1996 se stal jejím děkanem

 • od roku 1999 proděkanem nejdříve pro vědecký rozvoj fakulty a pak od roku 2002 pro doktorské studium.
   

 •  

Code & Design 2008

administrace Valid XHTML 1.0 Strict